Prikazani sklop riješava povezivanje 3.3V SPI memorije sa 5V mikrokontrolerom. Kao translator nivoa izlaznih signala se koristi 74HC4053, a za ulazni signal 74HCT14. Oba čipa se napajaju sa 5V. Napajanje 3.3V za memoriju je riješeno sa diskretnim stabilizatorom sa TL431.

     Sklop se može reducirati za jedan inverter (74HCT14-pin 3 i 4), ali tada treba voditi računa da će signal DO sa memorije biti invertiran.