ALARM za automobil
     Ovaj alarm je čisto kontaktni. Realiziran je kompletno u CMOS tehnici. Radi se o luksuznoj verziji alarma. Alarm se aktivira i deaktivira tajnim prekidačem na 12VDC. Alarm ima tri ulaza. Jedan je za vozačka vrata. Koristi kontakt prema masi. Moguće je iskoristiti i postojeće kontakte za rasvjetu. Nakon aktiviranja tog ulaza (spajanje na masu) alarm će se aktivirati za 8 sekundi, ako ga se prije toga ne isključi. Dodatna mogućnost alarma je da u slučaju da se odgođeni ulaz ponovio aktivira prije isteka odgode alarm aktivira odmah. To je situacija kada npr. lopov ulazi u auto i zatvara vrata. Ako se odustane i počne otvarati vrata, alarm se tada aktivira odmah.


    Alarm ima i trenutni ulaz. Njime se štite haube. Kada se aktivira (zatvori na masu) alarmiranje počinje odmah. Nekoliko prekidača se može spojiti paralelno.
    Alarm ima i ulaz za zaštitu radio aparata od krađe. Taj ulaz se spaja na samo kućište aparata. Prilikom krađe se mora odvojiti i ta žica. Kad se ona odvoji, alarm se odmah aktivira. Dodatna mogućnost alarma je da taj ulaz i ne mora biti spojen na radio, a da alarm nije time blokiran.
    Alarm je opremljen indikacijskom LED diodom koja vam omogućava potpunu kontrolu svih ulaza. Vrijeme aktiviranja alarma je 64 sekunde nakon uključenja. To vrijeme se automatski resetira na početak, ako se aktivira trenutni ili odgođeni ulaz. Ako su alarmni ulazi nisu aktivirani signalna LED trepće 4 puta u sekundi. Aktiviranjem odgođenog ili trenutnog ulaza LED dioda se gasi. Time lako kontrolirate da li su ulazi već slučajno aktivirani. To je važno jer već aktivirani ulazi su blokirani i neće izazvati alarm. Ako su trenutni i odgođeni ulazi o.k., a LED dioda kasni sa početkom treptanja 2 sekunde to vam javlje da je zaštita radija ne radi.
    Kad prođe vrijeme čekanja i alarm pređe u pripremno stanje, indikacijska LED počne sporo treptati (1Hz). Kod alarmiranje će indikacijska LED trajno svijetli. Vrijeme alarmiranja je ograničeno i alarmni izlaz se gasi. Međutim, alarm je i dalje aktivan i spreman na nova alarmiranja na ostalim neaktiviranim ulazima. To znači da se može još 2 puta aktivirati ili svaki put kada se ponovo deaktivira i aktivira alarmni ulaz. Izuzetak je trenutni ulaz koji svojom aktivacijom blokira ulaz za zaštitu radio aparata.
    Alarmni izlaz je predviđen za pogon releja koji će ukapčati sirenu. Izlaz je aktivan 0.5 sekundi pa radi pauzu 0.5 sekundni.

     Karakteristike:

napajanje: 12V/4mA
nezavisni ulazi:
odgođeni
trenutni
radio aparat  (ovisan o trenutnom ulazu)
vrijeme aktiviranja: 64 sekunde
trajanje odgode alarma: 8 sekundi
trajanje jednog ciklusa alarmiranja: 32 sekunde
indikacija led diodom:
vrijeme aktiviranja (4Hz)
spreman (1Hz)
alarm
radio kontakt ne radi (za vremena aktiviranja)
trenutni ili odgođeni ulaz ne radi (za vremena aktiviranja)
CMOS izvedba - jednostavna i lako servisibilna

Cijena alarma: prema zahtjevu (low cost - od 100kn ...)


Naručive opcije izvedbe:

kontinuirani alarmni izlaz (nema 1Hz modulacije)
drugi ritam LED diode za indikacije stanja
itd.