Dodatni display za kolne vage

     Sklop se koristi kao dodatni display za kolne vage. Podaci se primaju preko RS232 kanala. Da bi uređaj davao maksimalnu svjetlinu i imao trajan rad bez otkazivanja display-a napravljen je nemultipleksni pogon display-a sa temperaturnom kompenzacijom maksimalne struje kroz display. Napajanje je napravljeno sa malim torousom i switching stabilizatorom u sekundaru. Za to je iskorišten modificirani SR3 regulator. Umjesto eksternog potenciometra za podešavanje napajanja umetnut je sklop sa temperaturnom sondom, koji smanjuje napon napajanja kad temperatura prijeđe 50°C. Ovakvom izvedbom je izbačen dodatni regulacioni sklop i izbjegnuta dodatna disipacija energije. Osim toga, korištenjem switching regulatora u sekundarnom dijelu napajanja se povećava otpornost elektronike na naponske udare i pojednostavljuje moguće servisiranje.

karakteristike:

izvedba: fiksni uređaj, aluminijska šasija sa elektronikom za montažu u kućište, IP20
pokazivanje: 6 digita sedam segmentni LED display visine 57 (kućište 70) mm, 28..62 mcd (do 50°C), direktno pogonjeni bez multipleksa
boja displaya: super bright red
napajanje: 220VAC/15VA
temperaturno područje: -30..80°C
temperaturna zaštita: iznad 50°C automatsko smanjenje dispacije display-a do maksimalno dozvoljenog nivoa
komunikacija: RS232, 9600, 7,P,1 ili 9600,8,N,1, Xon/Xoff, standardni kontinuirani podaci do 24byte
tip veze: optički izolirana sa iskrištima i supresorima prema zemlji na ulazu (koristi se samo prijem)
u verziji V105 su podržane slijedeće vage (5 jumpera):

1: METTLER TOLEDO IND310drive
2: METTLER TOLEDO 8530 Cougar
3: METTLER TOLEDO PANTHER
4: METTLER TOLEDO LYNX
5: HBM WE2108
6..31: slobodno

frekvencija ozvježavanja podataka: 80Hz (bez titranja - segmenti kontinuirano rade)
period osvježavanja prikaza podataka: 300ms fiksno (naručivo po želji od 15ms..)
decimalna točka se može isključiti, ručno postaviti ili uzimati iz podataka. U svakoj postavci decimalna točka se zatamnjuje ako nije iza brojke. Decimalna točka se postavlja s tri kratkosponika.
display prilikom uključenja pokazuje namješteni tip i decimalnu točku.
ispad komunikacije se nakon 10 sekundi indicira zatamnjenjem displaya i porukom.
pogrešan tip podataka se indicira porukom nakon 10 sekundi uzastopnih grešaka.
prilikom uključenja, a kada nema dotoka podataka, uređaj na dispaly-u ispisuje verziju, broj podešene vage i podešenost decimalne točke, a nakon toga ispisuje 888888 radi vizualnog testa segemenata.
watchdog sklop reseta resetira display u slučaju neželjenog software-skog zaglavljivanja
dimenzije:410*52*80mm (d*š*v)
težina: 1,3kg
garancija: 3 godine (ne uključuje VN udare preko mrežnog napona ili RS232)

D6-105 dodatni display za kolne vage


Cijena sklopa na AL šasiji bez kutije: 1850kn (246Eur)

Moguće izvedbe:

izvedba sa manje ili više brojki (do 24)
druga komunikacijska brzina (19200, 38800,..)
drugi tip vage, drugi tip podataka ili spoj na PC računalo radi prikaza različitih numeričkih podataka
napajanje 24Vac ili 24..35Vdc
animirani prikaz (sve što se zaželi može se napraviti sa segmentima displaya)
prikaz točnog vremena, brojanje impulsa ili perioda vremena.


Display D6 u verziji sa LED diodama 

D6-105OL dodatni display 57mm visine sa LED diodama za kolne vage - vanjska primjena

Karakteristike:

električke iste kao i standardna izvedba
dodan trimer za regulaciju maksimalnog intenziteta
garantirana vidljivost na osunčanom mjestu 100 m (uz crveni filtar za poboljšanje kontrasta)
smanjen horizontalni kut vidljivosti na 120°
intenzitet svjetlosti  4,5 cd (30°) / 1,5 cd (60°) / 2,5cd (80°)
LED diode se nalaze na pin kompatibilnim modulima te je moguće standardni display nadograditi na LED jednostavnom zamjenom tipa pokazivača

Cijena sklopa: od 2300kn (306Eur) ovisno o tipu LED dioda

Moguće je posebno naručiti  kompatibilne LED module u zamjenu za Kingbright SA23-11SRWA.