Predpaljenje za motorkotače I2051

Karakteristike:

minimalan broj komponenti
napajanje sklopa 12V=, potrošnja struje 60mA bez bobina
dozvoljena struja bobine po svakom kanalu: 6A
minimalni ulazni napon = -1V vršno
fmin= 915 1/min
fmax= 14500 1/min
maximalno ubrzanje po okretaju = 12% ( samo 25 okretaja od minimalne brzine do maximalne)
kašnjenje signala od ulaza na izlaz = 50 us
dva kanala ulaza sa vremenskom razlikom dolaska signala većom od 1ms (upotrebljivo i za "V" motore)
stabilnost točke predpaljenja = +/- 25us
broj okretaja do aktiviranja predpaljenja= 11 (promjenjivo)
digitalni filtar ubrzanja (aktiviranje kalkulacije predpaljenja kod ubrzanja)= 3 okreta (promjenjivo)
slijepo vrijeme ulaza nakon prihvata = 1.5ms (promjenjivo)
minimalno vrijeme za istitravanje bobine= 1ms (promjenjivo)
kut vođenja izlaznih tranzistora= 50% vremena između impulsa ulaza jednog kanala
automatsko isključenje izlaza nakon neaktivnih ulaza= 30 sekundi
predviđanje okretaja= linearno: Točekivano=2*Tn-Tn-1
maximalni mogući kut predpaljenja = 60° (praktično do 35° na 6000 ili 9000 1/min)
broj točaka podešavanja kuta predpaljenja: 32 u logaritamskom rasporedu (za svakih 10% povećanja okretaja) proširivo do 128 točaka
dvije LED diode za indikaciju aktivnog reguliranja predpaljenja
dimenzije pločice (d š v) za dva kanala= 100x60x25mm (123*60*25mm sa hladilom)Moguće implementacije:

zaključavanje paljenja
limitacija broja okretaja
komparator okretaja
led brojač okretaja
upotrebom dodatnih ulaza moglo bi se: upotrebiti druga tablica predpaljenja (na izbor do 16 tablica predpaljenja koje se mogu mjenjati u radu), udvostručiti ili podijeliti kut predpaljenja na pola, dodati fixno vrijeme na predpaljenje i slično

Cijene:uz dvije upotrebljive tablice predpaljenja po želji

samo CPU AT89C2051 sa programom predpaljenja za 2 kanala = 100.00kn (13 eura)
samo CPU AT89C2051 sa programom predpaljenja za 1 kanal = 60.00kn (8 eura)
kompletan sklop (pickup interface, CPU, napajanje, izlaz 2 kanala)u AL kutiji = 800kn (107 eura)
kompletan sklop (pickup interface, CPU, napajanje, izlaz 2 kanala)bez kutije = 500kn (67 eura)
kit kompletnog sklopa = na upit


Primjer karakteristika kuta predpaljenja:     Karakteristike "B" i "C" su realno očekivane. Karakteristike "A" i "D" su samo primjeri mogućnosti zadavanja kuta predpaljenja. Tražena karakteristika može imati diskontinuitete (tj. novi kut paljenja ne mora biti u relaciji sa predhodnom). Moguće je simulirati rad centrifugalnog regulatora, ali i napraviti korekcije u toku kuta predpaljenja (kakve su nemoguće sa centrifugalnim regulatorom). Npr. Limitiranje broja okretaja lako i jednostavno se izvodi naglim rezanjem kuta predpaljenja na nulu.


izgled pločice paljenja - dimenzije sa plastičnom kutijom: 123*70*29mm


oscilogram jednog kanala baznog napona drivera bobine kod simulacije 10.000 okretaja u sekundi