Nekoliko riječi o nama

Naša adresa: karta
Naši klijenti: popis klijenata

"SPER", vl. Đuro Rajak
Kudekov put 17
10090 Zagreb
tel. +385 1 3435440
e-mail: Kontakt adresa preko interneta
OIB: 83131275599
Žiro račun: Privredna banka IBAN: HR05 2340 0091 1500 3395 4

Servis je osnovan 1993. godine. Web stranica je aktivna od veljače 2002. godine

Vlasnik je Đuro Rajak dipl. ing. elektrotehnike.

Djelatnost:

servis industrijske elektronike
popravak monitora  za PC i switching napajanja
popravak televizora svih vrsta
popravak daljinskih upravljača svih vrsta (metodom klamfica)
izrada elektroničkih sklopova po narudžbi
projektiranje elektroničkih sklopova
izrada shema elektroničkih sklopova (za nedokumentirane sklopove)
izrada auto-moto elektronike
popravak windows 98/XP operativnog sustava nakon napada virusa


Naše poslovno FER pravilo glasi:


   Svaka pravna osoba koja prekorači rok plaćanja i time produži vrijeme razmijene novca, roba, dobara ili usluga biti će tretirana na isti način. To znači da će SERVIS uslugu obaviti (tj. razmjenu roba, dobara ili usluga) točno u istom roku koliko je iznosilo prekoračenje zakonskog roka kod zadnjeg plaćanja ispostavljenog računa.

   U stvarnosti će to biti ovako. Prekoračenje roka plaćanja za 30 dana znači da Vas tek za 30 dana primamo na red !!!

   Iz ovog fer pravila biti će izuzete pravne i fizičke osobe koje sklope i drže se
potpisanih ugovora.

   Stoga dobro promislite ! Dali će Vam se isplatiti ovakav način kreditiranja?


     Do pravila smo došli višegodišnjim radom u uslovima kada pojedini klijenti otežu s plaćanjem računa sve dok ponovo ne trebaju uslugu. Te su se firme vodile drugim pravilom:

Zašto platiti račun na vrijeme? Platiti ćemo ga tek kada baš moramo.

     Kako smo obavljanje usluge uvjetovali podmirenjem dugova, ustvari smo pristajali na njihovo pravilo. Oni koji otežu sa plaćanjem računa na taj način samo mogu dobiti besplatno kreditiranje.

     Alternativno rješenje je plaćanje usluga u naprijed po predračunu. Međutim, često se dogodi, da je krajnji račun veći od predračuna pa se opet nastavlja isto.

     Naša razmišljanja su se vodila rješenjem problema na način da naučimo klijente na normalan odnos uvodeći vremenske penale. Time, svaki klijent unaprijed zna da njegovo kašnjenje u podmirenju računa i dobitak koji je time ostvario, se može preokrenuti u puno veći gubitak ako u ključnim trenucim neće moći dobiti potrebnu uslugu.

     Na ovo pravilo dobar dio klijentele, koja je otezala sa plaćanjem, je odgovorila sa prekidom korištenja naših usluga. Za nas je to bila dobra stvar jer se više ne bavimo utjerivanjem dugovanja. Imamo nešto je manje posla, ali poslujemo normalno.

     Za eventualnu štetu, nastalu zbog korištenja ovog pravila, ne odgovarama !!!