Ponuda software-a

     Svi programi su pisani uglavnom za interno korištenje. U vrijeme početka razvijanja programa vladala je DOS konfiguracija na računalima. Tako su sve aplikacije pisan za DOS. Međutim, svi programi bez problema rade u pod Win98, NT4, XP,.. u DOS boksu. Bitno je dobro podesiti parametre DOS boksa. Budući da se često dešava da DOS aplikacija ne može pristupati LPT portu svi reporti na pisač se rade prvo u file, a zatim se file u windowsima kopira na printer. Pod Win98 provjereno radi direktno printanje iz programa.

     Sve aplikacije koje rade sa bazama podataka su pisane u FOXPRO 2.6 za DOS. To je zadnja i najbolja varijanta FOXPRO razvojnog alata za DOS. Odlikuje ga velika brzina i snaga obrade podataka. Na današnjim računalima aplikacije se izvršavaju 10 do 100 puta brže nego prije na DOS računalima.

     Za dobar rad aplikacija preporučamo minimalno DOS računalo 66MHZ sa 16M rama ili Windows računalo sa 64M rama. Programi provjereno nemaju virusa niti utječu na operativni sustav!

TVDOSJEI - Program za vođenje baze kvarova (dnevnik o popravcima). free (za popunjavanje)  Ocjena: vrlo dobro

ŽIRO - Program za vođenje stanja žiro računa (tek. računa, novčanika, troškova automobila, ušteđevine i sličnog) free  Ocjena: vrlo dobro

P1 - Program za organiziranje dokumentacije (PDF sheme, knjige i sl.) free (u dovršavanju, beta v0.1 dostupna)

ZEL T2D - Program za konverziju tekst baze u staru DBF bazu + stari ZEL DOS pretraživač free  Ocjena: vrlo dobro

RCD - DOS program za kalkulaciju napona ispravljača. free  Ocjena: vrlo dobro

ZIPCOM - DOS program za dodavanje komentara na zip file. free  Ocjena: vrlo dobro

     U slučaju da se dogodi neka od grešaka na bazi podataka pa da je program više ne prepoznaje kao bazu, ne očajavajte u većini slučajeva je to sitna greška u hederu baze. Obratite nam se i besplatno ćemo vam popraviti zaglavlje baze. Ako ste vičniji u binarnom editiranju file-a, poslati ćemo vam točan opis hedera DBF baze pa možete popravak napraviti i sami.