Servis industrijske elektronike:

Popravak regulatora temperature (PT100, termopar)
Popravak regulatora DC motora niskog napona (stomatološki) Ocjena: vrlo dobro
Popravak regulatora DC motora (manje snage) Ocjena: vrlo dobro
Popravak stomatoloških kavitrona
Popravak grafičkih strojeva - spisak naziva popravljenih mašina i sklopova na njima
 - Popravak fotoćelija Leuze RK770 zamjenom kabla (koristimo specijalne profi licne). Detaljnije Ocjena: vrlo dobro
 - Popravak Baumuller motornih pogona sa Roland R100/200/R400 mašina Ocjena: vrlo dobro
 - itd
Popravak vremenskih releja
Popravak sklopova fotoćelija (Roland Leuze KA741, KA773, KA783, KA817/1, KA778, KA780,  R202-U7, R202-U34, R202-U37, itd.) Ocjena: vrlo dobro
Popravak brojača
Popravak industrijske elektronike Ocjena: vrlo dobro
Popravak switching napajanja Ocjena: vrlo dobro
itd.


Servis elektronike široke potrošnje: 

Popravak monitora za PC i switching napajanja
Popravak televizora svih vrsta Ocjena: vrlo dobro
Popravak daljinskih upravljača svih vrsta
   Za popravak daljinskih upravljača sa oslabljenom vodljivošću gumene tastature koristimo posebnu i jedinstvenu metodu:
   METODA METALNIH KLAMFICA
   Ova metoda garantira dug vijek obnovljenog kontakta i mogućnost višestukog popravljanja. Jedini nedostatak je mogućnost oštećenja grafitnih vodova u slučaju ekstremnog pritiskanja tipki (kod budućeg zaprljanja).
   Obnovili smo uspješno preko 300 daljinskih upravljača.
   Cijena samo 50kn (€6.60) / kompletnom upravljaču

Ostalo:

Popravak stomatoloških kavitrona Ocjena: vrlo dobro
Popravak elektronike portabl sterilizatora instrumenata (autoclave)
Programiranje čipova na ALL03 programatoru

Izrada elektroničkih sklopova:

Analogna elektronika u diskretnoj ili integriranoj tehnici Ocjena: vrlo dobro
   Precizni regulatori svijetla/snage (soft start) za napone od 24 do 220V~
   Adapteri za pogon fluoroscentnih žarulja na 12V
   Regulatori punjenja akumulatora za brodske motore i motorkotače
   Linerni regulatori napona
   Linearni regulatori DC motora 12/24V
   Tiristorski regulatori DC motora 220V
   Kapacitivni senzori dodira
   Upravljač CUT OFF ventila za auto plin
   Komparator broja okretaja
   itd

Izrada mikrokontrolerskih aplikacija sa 80C32, 80C552, AT89C2051, AT89C52, AT89C55WD Ocjena: vrlo dobro
   Brojači,
   Online procesori signala:mjerenja frekvencije, protoka, kuta, napona, temperature, broja okretaja, prikaz vremena, mjerenje vremena.
   Dodatni display-i za vage
   Upravljanje manjim strojevima
   itd.

Software:
   -32bitna matematika omogućava precizne pretvorbe: npr.: napon sa 5 dioda se izmjeri i preračuna u stupnjeve Celzija sa greškom u mjerenju temperature manjom od 1°C u području 0 do 50°C.
   Multitasking (1 task mjerenje, 1 task realno vrijeme, 1 task upravljanje)
   Digitalna filtracija ulaznih signala

Izrada PLD dizajna
   Pomoću ST CUPL Software podržavamo slijedeće GAL-ove:
GAL16V8
GAL16V8A
GAL20V8
GAL20V8A
GAL22V10
GAL6001
   Proizvođač može biti STM (SGS), AMD (PALCE serija) i ostali koji su kompatibilne STM GAL strukture. LATTICE GAL-ovi nisu kompatiblini.
   Pomoću vitrualnog GAL-a kompleksni design se može podjeliti u više standardnih čipova. Simulacija rada izlaza prema zadanim ulazima garantira predvidiv rezultat projektiranja.
   Izrada prema želji naručioca

Izrada switching elektronike Ocjena: vrlo dobro
   Pretvarači DC napona
   Stabilizatori
   Regulatori DC motora 12V/24V/220V
   Okidač minskih upaljača napajan sa 4 AA baterijama (>2000 opaljivanja)
   itd.

Projektiranje elektroničkih sklopova Ocjena: vrlo dobro
   Prema želji naručioca


Izrada shema elektroničkih sklopova (za nedokumentirane sklopove) Ocjena: vrlo dobro
   Kompletna dokumentacija sa položajnim nacrtom i shemom

Izrada kopija elektroničkih sklopova Ocjena: vrlo dobro
   Rezervne kartice strojeva (jednostrane, dvostrane / analogne, digitalne)
   Poboljšanje karakteristika (uočeni nedostatci mogu biti ispravljeni)

Izrada auto-moto elektronike
   Regleri za motorkotače i brodske motore
   Elektronička paljenja bez ili sa podesivm kutom predpaljenja. Naše jeftino mikrokontrolersko predpaljenje može imati dvije tablice predpaljenja koje se u radu mogu promjeniti. Naravno običnim korisnicima ovo nikad ne treba, ali za eksperimentatore je zgodno.
   Za eksperimentalne svhe imamo i mikrokontrolersko predpaljenje sa mogućim priključkom konzole za praćenje broja okretaja, aktualnog kuta predpaljenja i reprogramiranje kuta predpaljenja. Oba uređaja su dvokanalna.

PC računala:
Popravak Windows 98/XP operativnog sustava nakon napada virusa. Izrada backupa podataka HARD diska.

Internet:
Izrada jednostavnih html stranica sa digitalnim fotografijama (forma naših internet stranica)