Napajanje 24V/20mA

Klikni za kartu

go backDugo kratko bistabil
Autoreset
Elektronički osigurač
Pickup interface
Telefonski preklapač
Mosni driver 12V
Generator pilastog napona
Mosfet predregulator
On-off sklop
Sinkronizacija UC3842/43
Zaštita od pogrešnog polariteta
Precizni termostat za 12V ventilator
Napajanje 24V/20mA
Senzor vode
Optički IC senzor
Timer 5 sekundi
Low drop stabilizator
RMS pretvarač
Mjerač - komparator svijetla
Jednostavni VCO
Opto RS232 9600bps
Interface 5V CPU na 3.3V SPI memoriju
Izolirano napajanje za LCD DVM