dodatno napajanje 24V/20mA na 5V napajanje

     Sklop je nastao kao rješenje napajanja 24V/20mA. U konkretnom slučaju, zamjenom mikroprekidača kapacitivnim sondama, nastala je potreba za napajanjem 24V. Ovo rješenje odlikuje jednostavnost i jeftinost. Dodatni sklop ima ugrađenu kapacitivnu poluvalnu pumpu (preko 22uF). Pumpom se rješava postizanje napona i dovoljne struje. Ako bi u konkretnoj upotrebi bila potrebna veća izlazna struja, tada se može povećati vrijednost elektrolita 22uF i  470uF.

     Mogući problem sa kratkim spojem rješen je spojem elektroničkog osigurača. Prednost takvog limitiranja struje je da je struja kratkog spoja višestuko manja od nominalne radne struje. Time se štiti sklop od mogućeg temperaturnog pregrijavanja kada dođe do kratkog spoja. Bez elektroničkog osigurača struja kratkog spoja je 0,6A (trafo 5VA).

     Za stabilizator se koristi LM317T. Prednost je u naponskom opterećenju samo razlikom između ulaznog i izlaznog napona. Vrijednost napona prije stablizatora može se bez tereta dići do 40V.