Ako Vam je sadržaj naših stranica pomogao, možete nam se odužiti sitnom donacijom.

Možete donirati i samo 5 kuna.


www.paypal.com omogućava sigurno doniranje

1) Kliknite ovdje za registraciju PayPal računa (ako još nemate korisnički račun) i povežite ga sa svojom bankovnom karticom

2) Kliknite ovdje za slanje donacije (npr. 1USD)

3) Upišite sumu koju donirate i kliknite na Next link

4
) Prijavite se na svoj PayPal račun

5) Nastavite i potvrdite Vašu uplatu

Hvala Vam !